เชื่อมต่อกับเรา Social Media Channels

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เทุกออเดอร์!

ส่ง Email

cannabis difference female male

อะไรคือความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย?

การแนะนำ

พืชกัญชาหรือที่เรียกว่ากัญชาถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ การพักผ่อนหย่อนใจ และจิตวิญญาณมาเป็นเวลาหลายพันปี ด้วยการทำให้ถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นและการยอมรับกัญชาในกระแสหลัก กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปลูก ผู้บริโภค และนักวิจัยในการทำความเข้าใจพืชกัญชาประเภทต่างๆ และลักษณะของมัน

ความหมายของพืชกัญชา

พืชกัญชาเป็นพืชดอกชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูล Cannabaceae พืชกัญชาที่พบมากที่สุดสองชนิดคือ Cannabis sativa และ Cannabis indica ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีฤทธิ์ทางจิตและเป็นยา

ต้นกัญชาประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 100 ชนิดที่เรียกว่า cannabinoids รวมถึง tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาโรคและสันทนาการต่างๆ

ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับความสำคัญของการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย

การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูกและผู้บริโภค ต้นกัญชาเพศผู้จะผลิตละอองเรณูซึ่งใช้ในการผสมพันธุ์ต้นเพศเมียและผลิตเมล็ดพืช

อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของเมล็ดจะลดประสิทธิภาพและคุณภาพของตา ทำให้ตาที่ไม่มีเมล็ด (หรือที่เรียกว่าซินเซมิลลา) เป็นที่ต้องการมากขึ้น

นอกจากนี้ ต้นกัญชาเพศเมียยังผลิตดอกตูมยางส่วนใหญ่ที่เก็บเกี่ยวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรคและการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างต้นตัวผู้และต้นตัวเมียเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตและบริโภคตาคุณภาพสูงเท่านั้น

สรุป

ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างทางกายภาพและการสืบพันธุ์ระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย การใช้งานและการประยุกต์ใช้ และเหตุใดจึงจำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สำหรับผู้ปลูกและผู้บริโภค ในตอนท้ายของบทความนี้ คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีแยกแยะระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย และเหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับการปลูกและการใช้กัญชา

ความแตกต่างทางกายภาพ

ต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียแตกต่างกันในลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสามารถสังเกตได้ในช่วงการเจริญเติบโตของการเจริญเติบโตเป็นพืชและออกดอก

ขนาดและรูปร่าง

ต้นกัญชาเพศผู้มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นและมีรูปร่างตั้งตรงมากขึ้น โดยมีลำต้นที่หนากว่าและใบน้อยกว่า ในทางตรงกันข้าม ต้นตัวเมียมักจะเตี้ยและเป็นพุ่มมากกว่า มีใบและกิ่งก้านมากกว่า

โครงสร้างใบ

ต้นกัญชาเพศผู้จะมีใบที่บางกว่าและซับซ้อนน้อยกว่าต้นเพศเมีย ใบของพวกเขายังแคบกว่าและไม่มีแผ่นพับมากนัก ในทางตรงกันข้าม ต้นกัญชาเพศเมียจะมีใบที่กว้างกว่าและซับซ้อนกว่าและมีใบย่อยมากกว่า ใบของพวกมันมีสีเขียวเข้มกว่าและหนาแน่นกว่า

รูปแบบการแตกแขนง

ต้นกัญชาตัวผู้จะมีกิ่งก้านสาขาน้อยกว่าต้นตัวเมียและผลิตดอกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ต้นกัญชาเพศเมียมีกิ่งก้านสาขามากขึ้นและผลิตดอกตามความยาวของลำต้นและกิ่งก้าน

ลักษณะดอก

ดอกไม้ (หรือที่เรียกว่าดอกตูม) ของต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียก็มีลักษณะแตกต่างกันเช่นกัน

ต้นกัญชาเพศผู้ผลิตดอกขนาดเล็กสีเหลืองแกมเขียวที่เติบโตเป็นกระจุก ในทางตรงกันข้าม ต้นกัญชาเพศเมียจะผลิตดอกตูมยางขนาดใหญ่ที่มีขนสีส้มหรือสีแดง (เกสรตัวเมีย) ที่ยื่นออกมาจากกลีบเลี้ยง

ดอกตูมของต้นกัญชาเพศเมียมีความหนาแน่นมากกว่าและมีความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์และเทอร์พีนสูงกว่า

การทำความเข้าใจความแตกต่างทางกายภาพระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูก! สิ่งสำคัญคือต้องระบุและแยกต้นตัวผู้ออกจากต้นตัวเมีย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดอกตูมคุณภาพสูงโดยไม่มีเมล็ด

สำหรับผู้บริโภค ความแตกต่างเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในการระบุประเภทและคุณภาพของกัญชาที่กำลังซื้อหรือใช้

cannabis male plant pollen
ผู้ชายกัญชากับกระสอบเรณู

โครงสร้างการสืบพันธุ์

ต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียยังแตกต่างกันในโครงสร้างการสืบพันธุ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของพืช

กัญชา อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

ต้นกัญชาเพศผู้สร้างโครงสร้างคล้ายถุงเล็กๆ เรียกว่า ถุงละอองเรณู ซึ่งมีละอองเรณูอยู่ ละอองเรณูจะถูกปล่อยออกมาจากถุงเหล่านี้และถูกพัดพาไปโดยลมหรือแมลงไปยังต้นกัญชาตัวเมีย ซึ่งมันจะให้ปุ๋ยแก่ดอกตัวเมียเพื่อผลิตเมล็ด ถุงละอองเรณูอยู่ที่ส่วนต่อของต้นและมีลักษณะเป็นโครงสร้างขนาดเล็ก กลม และมีสีเหลืองแกมเขียว

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

ต้นกัญชาตัวเมียสร้างโครงสร้างการสืบพันธุ์ที่เรียกว่าเกสรตัวเมีย ซึ่งประกอบด้วยปาน ลักษณะ และรังไข่

ปานคือส่วนบนของเกสรตัวเมียและมีขนเล็กๆ ปกคลุมอยู่

ลักษณะนี้เชื่อมโยงมลทินกับรังไข่ซึ่งเป็นที่ซึ่งเมล็ดถูกผลิตขึ้น

รังไข่ตั้งอยู่ที่ฐานของเกสรตัวเมีย และปกคลุมด้วยขนเล็กๆ โปร่งแสงที่เรียกว่า ไทรโครม

Trichomes ผลิตเรซินซึ่งประกอบด้วย cannabinoids และ terpenes และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกลิ่นและรสชาติของกัญชา

การผสมเกสรและการผลิตเมล็ดพันธุ์

การผสมเกสรเกิดขึ้นเมื่อละอองเรณูจากต้นกัญชาเพศผู้ไปปฏิสนธิกับดอกเพศเมีย เมื่อได้รับการปฏิสนธิแล้ว ดอกตัวเมียจะผลิตเมล็ดซึ่งใช้สำหรับขยายพันธุ์หรือบริโภค

อย่างไรก็ตาม การผลิตเมล็ดพันธุ์จะลดประสิทธิภาพและคุณภาพของตาลง และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้ปลูกและผู้บริโภคส่วนใหญ่ ดังนั้น ผู้ปลูกจึงมักแยกต้นตัวผู้ออกจากต้นตัวเมียเพื่อป้องกันการผสมเกสรและให้หน่อไม่มีเมล็ด (ซินเซมิลลา)

โดยสรุป การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการสืบพันธุ์ของต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูกในการควบคุมการขยายพันธุ์พืชและผลิตหน่อคุณภาพสูงที่ไม่มีเมล็ด

ผู้บริโภคยังสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อระบุประเภทและคุณภาพของกัญชาที่กำลังซื้อหรือใช้

การใช้งานและแอพพลิเคชั่น

ต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียมีการใช้และการใช้งานที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างทางกายภาพและทางเคมี

พืชกัญชาตัวผู้

ต้นกัญชารุ่นตัวผู้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตสายพันธุ์กัญชาใหม่ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเส้นใยกัญชง

ต้นเพศผู้มีความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์ต่ำกว่า ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการบริโภค

ต้นกัญชาตัวเมีย

ต้นกัญชาตัวเมียเป็นแหล่งต้นของดอกตูมคุณภาพสูงสำหรับใช้เป็นยาและสันทนาการ พวกมันประกอบด้วย cannabinoids ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า รวมถึง tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชา เช่น น้ำมัน อาหาร และสารสกัดเข้มข้น

Hermaphrodite พืชกัญชา

พืชกัญชาประเภทเฮอร์มาโฟรไดต์มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และสามารถผสมเกสรตัวเองหรือผสมเกสรพืชชนิดอื่นได้ แม้ว่าพวกมันจะสามารถสร้างดอกตูมคุณภาพสูงได้ แต่โดยทั่วไปแล้วพืชกะเทยมักถูกมองว่าเป็นที่ต้องการน้อยกว่าต้นตัวเมียเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะผลิตเมล็ดและผลผลิตต่ำ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และการประยุกต์ใช้พืชกัญชาเพศชาย เพศหญิง และกระเทยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูก ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในการเลือกพืชที่เหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา

ด้วยการเลือกพืชที่เหมาะสม ผู้ปลูกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพสูงในขณะที่หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตต่ำ ผู้บริโภคยังสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อระบุประเภทและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาที่พวกเขากำลังซื้อหรือใช้

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว ต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูกและผู้บริโภคที่ต้องเข้าใจเหมือนกัน

สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย

ต้นกัญชาเพศผู้มีขนาดเล็กกว่า สร้างถุงละอองเรณู และมีความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นกัญชาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่า ผลิตเกสรตัวเมีย และมีความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์สูงกว่า การทำความเข้าใจความแตกต่างทางกายภาพและการสืบพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมการขยายพันธุ์พืชและการผลิตตาคุณภาพสูง

ความสำคัญของการทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สำหรับผู้ปลูกและผู้บริโภค

ผู้ปลูกสามารถได้รับประโยชน์จากการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียโดยการควบคุมการขยายพันธุ์พืช ป้องกันการผสมเกสร และผลิตดอกตูมไร้เมล็ดคุณภาพสูง ผู้บริโภคยังสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อระบุประเภทและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาที่พวกเขากำลังซื้อหรือใช้

ความคิดสุดท้ายและคำแนะนำ

โดยรวมแล้ว การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพาะปลูกและการบริโภคกัญชาที่ประสบความสำเร็จ ผู้ปลูกควรเลือกพืชที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ในขณะที่ผู้บริโภคควรจะมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขากำลังใช้ ด้วยการทำงานร่วมกัน อุตสาหกรรมกัญชาสามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับทุกคนต่อไปได้

สรุปประเด็นสำคัญ:

 • การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างพืชกัญชาตัวผู้และตัวเมียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพาะปลูกและการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาที่ประสบความสำเร็จ
 • ผู้ปลูกจำเป็นต้องทราบเพศของพืชเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์พืชและหลีกเลี่ยงการผสมเกสร
 • ต้นตัวเมียที่ได้รับการผสมเกสรจะผลิตเมล็ด ทำให้คุณภาพและประสิทธิภาพของดอกตูมลดลง
 • ดอกตูมไร้เมล็ดที่เรียกว่า ซินเซมิลลา นั้นมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการมากกว่า
 • การรู้เพศของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปลูกในร่มที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผสมเกสร ในขณะที่ผู้ปลูกกลางแจ้งอาจใช้ต้นตัวผู้เพื่อการเพาะพันธุ์
 • ต้นตัวเมียผลิต cannabinoids ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า รวมทั้ง THC และ CBD ดังนั้นจึงทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพสูง
 • พืชกระเทยเป็นที่ต้องการน้อยกว่าเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะผลิตเมล็ดและผลผลิตต่ำ
 • ต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างทางกายภาพและการสืบพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญ
 • การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมการขยายพันธุ์พืช การผลิตตาคุณภาพสูง ตลอดจนระบุประเภทและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชา
 • ต้นตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าและสร้างถุงละอองเรณู ในขณะที่ต้นตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าและสร้างเกสรตัวเมีย
 • ต้นตัวเมียเป็นแหล่งต้นตอของดอกตูมคุณภาพสูง ส่วนต้นตัวผู้ใช้เพื่อการเพาะพันธุ์และอุตสาหกรรม
 • ต้นกระเทยสามารถผลิตตาคุณภาพสูงแต่เป็นที่ต้องการน้อยกว่าเนื่องจากการผลิตเมล็ดและผลผลิตต่ำ
จัดส่งทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว

1-4 วันกับ Flash Express คําสั่งซื้อก่อน 12:00 น. จัดส่งในวันเดียวกัน!

คุณภาพราคาดีที่สุด
เรานําเสนอเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่ดีที่สุดในตลาด
การรับประกันแห่งชาติ

คําสั่งซื้อของเรามีการรับประกันความสําเร็จ 100% ในประเทศไทย

ชําระเงินอย่างปลอดภัย 100%

Cash on Delivery. PromptPay.