เชื่อมต่อกับเรา Social Media Channels

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เทุกออเดอร์!

ส่ง Email

diference between indica sativa

ความแตกต่างระหว่างกัญชา indica และ sativa

กัญชาเป็นสกุลของพืชดอกในวงศ์ Cannabaceae กัญชามีสามสายพันธุ์หลัก: Cannabis sativa, Cannabis indica และ Cannabis ruderalis ในขณะที่ทั้งสามสปีชีส์มีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางจิต tetrahydrocannabinol (THC) มีความแตกต่างระหว่าง Cannabis sativa และ Cannabis indica

ความแตกต่างทางกายภาพ

พืชกัญชา sativa และกัญชา indica มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันซึ่งใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสอง สายพันธุ์ Sativa มักจะสูง มีใบที่ยาวและบางกว่า และมีโครงสร้างแตกแขนงที่เปิดกว้างกว่า สายพันธุ์ Indica นั้นสั้นกว่าและหนากว่า มีใบที่กว้างกว่าและกว้างกว่าและมีโครงสร้างการแตกแขนงที่กะทัดรัดกว่า

ความแตกต่างทางเคมีระหว่าง indica และ sativa

นอกจากความแตกต่างทางกายภาพแล้ว สายพันธุ์ sativa และ indica ยังแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบทางเคมีอีกด้วย สายพันธุ์ Sativa มีแนวโน้มที่จะมีระดับ THC ที่สูงขึ้นและระดับ cannabidiol (CBD) ที่ต่ำกว่า ในทางกลับกัน สายพันธุ์ Indica มีระดับ CBD สูงกว่าและ THC ในระดับต่ำกว่า

ผลต่อร่างกาย

ความแตกต่างทางเคมีระหว่างสายพันธุ์ sativa และ indica ยังส่งผลต่อผลกระทบต่อร่างกายอีกด้วย สายพันธุ์ Sativa เป็นที่รู้จักจากผลที่กระตุ้นพลังและยกระดับจิตใจ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าสังคมหรือโครงการสร้างสรรค์ ในทางกลับกัน สายพันธุ์ Indica นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการผ่อนคลายและกดประสาท ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การพักผ่อนหรือการนอนหลับ

ผลประโยชน์ทางการแพทย์

พบว่าทั้งสายพันธุ์ sativa และ indica มีประโยชน์ทางการแพทย์ สายพันธุ์ Sativa ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสภาวะต่างๆ เช่น ภาวะซึมเศร้าและความเหนื่อยล้า ในขณะที่สายพันธุ์ indica ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสภาวะต่างๆ เช่น อาการปวดเรื้อรังและการนอนไม่หลับ

ความแตกต่างในการเพาะปลูกสำหรับการเจริญเติบโตของ indica หรือ sativa

การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ sativa ต้องการพื้นที่และการดูแลที่มากกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ indica สายพันธุ์ Sativa เติบโตสูง ต้องการแสงมากขึ้น และมีวงจรการออกดอกที่ยาวนานขึ้น สายพันธุ์ Indica นั้นสั้นกว่า เป็นพุ่มมากกว่า ต้องการแสงน้อยกว่า และมีวงจรการออกดอกที่สั้นกว่า

โดยสรุป Cannabis sativa และ Cannabis indica เป็นกัญชาสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งมีความแตกต่างทางกายภาพ ทางเคมี และทางสรีรวิทยา ในขณะที่ทั้งสองสายพันธุ์มีประโยชน์ทางการแพทย์ สายพันธุ์ sativa นั้นให้พลังงานและยกระดับจิตใจมากกว่า ในขณะที่สายพันธุ์ indica นั้นผ่อนคลายและสงบประสาทมากกว่า การเพาะสายพันธุ์ sativa นั้นซับซ้อนและต้องการมากกว่าการเพาะสายพันธุ์ indica

จัดส่งทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว

1-4 วันกับ Flash Express คําสั่งซื้อก่อน 12:00 น. จัดส่งในวันเดียวกัน!

คุณภาพราคาดีที่สุด
เรานําเสนอเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่ดีที่สุดในตลาด
การรับประกันแห่งชาติ

คําสั่งซื้อของเรามีการรับประกันความสําเร็จ 100% ในประเทศไทย

ชําระเงินอย่างปลอดภัย 100%

Cash on Delivery. PromptPay.